چگونه مردم را به خود جذب کنیم

چگونه مردم را به خود جذب کنیم
ارسال شده در : شنبه 18 دی 1395 ساعت 07:27:19

از حملات كلیشه ای استفاده نكنید مراقب باشید وقتی با افراد موفق حرف می زنید به هیچ وجه عبارت تكراری به كار نبرید . و هرگز به چنین جملاتی اشاره هم نكنید . هرگز ؟ حتی زمانی هم كه لازم است ، این کار را نكیند ، مگر این كه بخواهید ابله جلوه كنید .می گویند قلم توانمندتر ازشمشیر است . همین طوراست ، ولی توانایی زبان ازقلم هم فراتر است . زبان ما می تواند جمعی را به خنده یا گریه و ادارد ،یا آنها را به زانو درآورد .به جای تكرار حرف های كلیشه ای ، با توجه به این شیوه می توانید جملات زیركانه ای را كه تنها مختص خود شماست به زبان آورید . كافی است چندكتاب دربارة « آیین و آداب » سخنرانی بخوانید و برخی از شگردهای آن را فرا بگیرید . بعد می توانید آنها را وارد واژه های شخصی و روزمرة خود كنید . راهكار 28 تفاوتی نداردكه در پشت یك تربیون برای سخنرانی درمقابل هزاران نفر یاپشت كباب پز آشپزخانه در برابر اعضای خانواده ایستاده باشید . در هر حال با استفاده ازمهارت های مشابه همه را تحت تأثیر قرار دهید ، آنها را برانگیزانید وبه خود جذب كنید .نقل قول هایی را از كتاب سخنران های بزرگ انتخاب كنید و شگردها برتر آنها را در مكالمات خود به كار گیرید . نكات جالب و طنزآمیز آنها را برای استفاده درموقعیت های خاص و مناسب گلچین كنید . اگر می خواهید مورد توجه واقع شوید ، نقل قول هایی شیرین و دلنشین را حفظ كنید .فصل 5در هر جمعی یك خودی باشیم آیا تا به حال برای تان پیش آمده ، كه در جمعی قرار بگیرید كه همه مشغول حزف زدن باشند ؟ هریك ازآنها دربارة موضوعی خاص مثل : آمار نادرست در خسابرسی ، محدودیت های ریزی ، یا بازار كتاب حرف میزنندو شما حرف های آنها را نمی فهمید . علت آن این است كه همه در آن مهمانی یا حسابدارند ، یا آرشیتكت و یا یك ناشر و شما هیچ یك ازاین دسته ها قرار نگرفته اید .بدین ترتیب ، با لبخندی كم رنگ برلب ، در حالی كه لب ازلب ، باز نمی كنید ، در گوشه ای می ایستید . چون می ترسید اگراین كار را بكنید ، حرف نادرستی بر زبان می آورید . كج خیالی و بد گمانی همة وجودتان را فرا می گیرد . احساس می كنید همه به شما پوزخند می زنند . شما در این جمع یك غریبه هستید . بنابرایندر سكوت رنج می برید .همان طور كه ماهیگریان سنجاقكی را طعمة ماهی قرار می دهند , شما نیز تنها كاری كه انجام می دهید این است كه با طرح سؤالات مناسب وارد بحث دیگران شوید . در این بخش به عملكردهایی اشاره خواهیم كرد كه می توانید با استفاده از آنها كاری كنید كه مرد در هر جمعی با شما مثل یك خودی گپ بزنند . زندگی خود را از روال عادی خارج كنید در این شیوه كافی است , زندگی خود را موقتاً از حاللت عادی خارج كنید و دست به كاری بزنید كه تا به حال به آن فكر هم نكرده اید. ماهی یكبار تعطیلات آخر هفتة خود را به انجام كار كامالاص خارج از برنامة عادی زندگی خود اختصاص دهید . یكبار امتحان كردن هر كاری , این امكان را به شما می دهد كه 80 درصد بیشتر دربارة آن كار اطلاع پیداكنید . با این كار طؤالات مربوط به آن فعالیت را فرا می گیرید . از اصطلاحات صحیح استفاده می كندی. و دیگر, زمانی كه سؤالات فوق برنامه مطرح می شود « كه همیشه این اتفاق می افتد » هرگز دست و پای خود را گم نخواهید كرد . راهكار 29 زندگی خود را از روال عادی خارج كنید در پایان هر ماه زندگی خود را تغییر دهید . كاری را انجام دهید كه هیچ گاه به مخیلة خود را راه نمی دادی . مثلاً در یك فعلایت ورزشی شركت كنید , به نمایشگاه بروید , به یك سخنرانی دربارة موضوعی گوش كندی كه تا به حال هیچ تجربه ای در مورد آن نداشته اید . بدین ترتیب 80 درصد از زبان حرفه ای هر فعالیت و سؤالات مربوط به آن را فرا خواهید گرفت . كمی زبان حرفه ای یاد بگیرید صحبت هایی كه بیش از سخنان عادی می تواند شما را در هر جمعی خودی نشان دهد , زبان صحبت های حرفه ای است . نكتة جالب این است كه یادگیری این زبان كاری بسیار سهل و ساده است . تنها چیزی كه به آن نیاز دارید سؤالاتی است كه با مطرح كردن آنها بتوانید یادگیری این زبان را شورع كنید .سؤال كنید , پاسخ ها را بشنوید و به این ترتیب برای چند دقیقه وارد كلاس ابتدایی آموزش , مكالمات هدف دار آن رشتة خاص شده اید . بعد در اولین فرصت موضوع صحبت را عوض كنید ! چون نباید بیش از انچه كه واقعاً دربارة آن كار یا رشتة خاص می دانید اظهرا فضل كنید . راهكار 30 كمی زبان حرفه ای یاد بگیرید .چه طور باید زبان حرفه ای را یاد گرفت ؟ هیچ نوار و كتابی در این باره وجود ندارد ., ولی یادگیری این زبان كار ساده ای است . كافی است از دوستی, كه از زبان حرفه ای جمعی كه شما می خواهید وارد آن شوید اطلاع دارد , بخواهید چند سؤال مقدماتی به شما بیاموزید . با آموختن تنها چند كلمة كلیدی به مزایایی چند جانبه دست خواهید یافت . هركار , هر ورزش و هر موضوع مورد علاقة یك جمع , سؤالات خاص خود رادر آن رشته می دانند و از یكدیگر می پرسند و هیچ گاه سراغ سؤالات احمقانه وبی ربط نمی روند.موضوعات متداول و مورد توجه هر حرفه ای مسائل و مشكلات خاص خود را دارد كه دیگران از آن اطلاعی ندارند . فرض كنید به مهمانی عده ای از نویسندگان دعوت شده اید , و از آن جا كه شما یك نویسنده نیستید , نمی دانید , دربارة چه موضوعی با آنها صحبت كنید . كاری كه شما باید قبل از رفتن به این مهمانی انجام دهید این است كه با نویسنده ای كه از قبل با او آشنایی دارید, دربارة موضوعات متداول و روزمرة این حوزه سؤال كنید . به شما اطمینان می دهم كه همة شب را به گفت و گویی هیجان انیز مشغول خواهید بود . راهكار 31موضوعات متداول و مورد توجه قبل از آن كه كوركورانه در میان حرف های عده ای صحاف یا دندانپزشك اظهار نظر كنید, از موضوعات متداول و رایجی كه مورد توجه آنها است آگاهی یابید . هر حرفه ای مسائل خاصی دارد كه دیگران از آن بی اطلاع اند . این مسائل را پیداكنید , بعد با طرح این موضوعات بحث پرهیجانی را شروع كنید . مطالب مربوط به آنان را در روزنامه بخوانیدتصور كنید روزنامه فروش چند لحظه پیش روزنامه را پشت در خانه انداخته است . معمولاً از كدام قسمت شروع می كنید ؟ این كار را نكیند ! قسمت های دیگر را هم بخوانید , قسمت هایی را كه هیچ وقت نخوانده اید . چرا؟ چون شما را با نیاهای دیگری آشنا می كند ك می توانید دربارة آنها گفت و گو كنید , هر چند اطلاعات كمی درباة آنها داشته باشید .بعد از آشنایی بیشتر با زبان حرفه ای مورد نظر خود , می توانید مجلات و مقالات تخصصی تری دربارة آن موضوع بخوانید . راهكار 32مطالب مربوط به آنها را در روزنامه بخوانیدمخاطب بعدی شما یك گلف باز , یك دونده ,یك شناگر , یك موج باز یا یك اسكی باز است ؟ آیا در احتماعاتی شركت می كندی كه اعضای آن را حساب داران یا بودایی های چیزی میان این دو تشكیل می دهند؟ هر ماه مجلات بیشماری دربارة هر موضوعی كه تصور كنید به چاپ می رسند . شما می توانید با مطالعة آنها اطلاعات لازم را برای اینكه در هر جمعی احساس خودی بودن كنید , به دست آورید . دربارة آداب و رسوم مختلف مطالعه كنید . تصور كنید, می خواهید به یك مسافرت كاری خارج از كشور بروید . اولین كاری كه انجام می دهید چیست ؟ گرفتن گذرنامه و واژه نامة مكالمات روزمرة ان كشور , این طور نیست ؟ ولی اكثر ما چیزی را فراموش می كنیم كه اغلب پیامدهایی را هم به دنبال دارد , كتابی دربارة سنت های بین المللی . برای این كه بتوانید در هر جمعی و در هر جای این كرة خاكی یك فرد آشنا باشید, دربارة اداب و رسوم ملل دیگر مطالعه كنید تا ببینید چه قدر با این سنت ها آشنایی دارید . راهكار 33دربارة آداب و رسوم مختلف مطالعه كنید قبل از آن كه وارد خاك یك كشور بیگانه شوید , كتابی دربارة آداب و رسوم آن جا بخوانید . قبل از آن كه با كسی دست بدهید , هدیه ای به تقدیم كنید , رفتار خاصی بروز دهید یا از كسی تعریف كنید , دربارة آن تحقیق كنید زیرا یك اشتباه ممكن است , كل سفرتان را خراب و بی فایده كند . فصل 6 با همه به خوبی ارتباط برقرار كنیم بیایید به مسئلة خودی بودن در یك جمع , عمیق ترنگاه كنیم . این بار به بررسی این موضوع می پردازیم كه چه طور می توانیم مسائلی جدی تر از تجارب خود را با مخاطب مان مطرح كنیم . مسائلی مثل عقاید و ارزش های زندگی .بدون شك ثابت شده , كه مردم با كسانی كه در زندگی دارای ارزش های یكسانی هستند , چه در دوستی و چه در محیط كار , راحت تر ارتباط برقرار می كنند . این 5 روش به شما كمك خواهد كرد تا بتوانید با هر كسی كه می خواهید ارتباطی نزدیك برقرار كنید . شما می توانید با استفاده از این شیوه ها علاوه بر ایجاد ارتباطی نزدیك با مشتریان , همكاران , دوستان و كسی كه با او رابطة عاطفی برقرار كرده اید , با سایر افراد نیز از هرنژاد و آیینی , همدلی و همفكری پایداری داشته باشید . بدین ترتیب آنها هم ارتباطی نزدیك با شما برقرار می كنند كه در غیر این صورت ایجاد نمی شد . دنباله رو باشید درست مثل پرندة كوچكی كه بال های خود را سریع تر از یك عقاب در حال پرواز به هم می زند , افراد مختلف روش های متفاوتی در زندگی دارند. مثلاً مردمی كه در حومة شهرها زندگی می كنند عادت دارند با فاصلة بیشتری از هم بایستند, در حالی كه زندگی شهر نشینی سبب می شود كه افراد به طور معمول در ترن ها و اتوبوس های شلوغ در فاصلة نزدیكی از هم قرار بگیرند .افراد ماهر در ارتباطات اجتماعی می دانند كه حركات شان باید مثل مشتریان و مراجعان شان باشد . مردم با افرادی كه شبیه به خودشان حركت می كنند احساس راحتی بیشتری خواهند كرد . راهكار 34دنباله رو باشید به مردم نگاه كنید . به حركات آنها توجه كنید . حركات كوچك ؟ حركات بزرگ ؟ , سریع ؟, ارام ؟, شتاب زده ؟, بی ثبات ؟ , پخته ؟, خام ؟, شیك ؟, و مرخرف ؟تصور كنید فردی كه با او صحبت می كندی مبی رقص شماست . آیا به سبك جاز تعلیم می دهد ؟ آیا باله درس می دهد ؟ بدن او رانگاه كنید وروش حركات او را تقلید كنید . این كار باعث می شود طرف صحبت شما به طور ناخودآگاه احساس راحتی كند . آیا تا به حال برای تان اتفاق افتاده كه با كسی مشغول صحبت باشید و بعد از چند دقیقه به خودتان بگویید :« چه قدر مثل من فكر می كند! مثل این كه ما روی یك طول موج قرار گرفته ایم . » این احساس فوق العاده ای است , درست مثل عاشق شدن . آیا می خواهید تخته موجی جادویی داشته باشید كه با آن بتوانید هر وقت اراده كردید روی طول موج هر كسی كه می خواهید , بپرید؟ این تخته موج همین جا است , ابزاری زبانی كه به وسیلة آن می توانید با هر كسی كه می خواهید ارتباطی نزدیك برقرار كنید . من این تكنیك را بازتاب می نامم, چون در این روش شما عین كلمات طر مقابل تان راتكرار می كنید . راهكار 35 بازتاببازتاب عملكردی زبانی و ساده است كه تأثیرات نیرومندی را به دنبال دراد. به حرف های طرف مقابل دقت كنید , به اسامی , افعال , حروف اضافه و صفتی كه به طور معمول به كار می برد و سعی كندی بازتاب آنها باشید . شنیدن كلمات مورد استفادة او از زبان شما , باعث ایجاد ارتباطی نزدیك می شود. به این ترتیب او احساس خواهد كرد ارزش ها , دیدگاه ها , علائق و تجاربش با شما مشترك است . ازكلماتی حاكی از همدلی استفاده كنید . وقتی به صحبت های كسی گوش می كنیم , اغلب برای نشان دادن توجه و دقت از آواهایی مثل « اوم » یا « آها» استفاده می كنیم . استفاده از این صداها بهتر از این است كه در سكوت به طرف مقابل خیره شویم . با این حال افراد ماهر در ارتباطات اجتماعی از این روش استفاده نمی كنند . سعی كنید به جای گفتن « آها» , كلماتی حاكی از درك و همدلی به كار ببرید . این كلمات ساده , كوتاه و حمایت كننده اند , مثل :« واقعاص جالب است .» وقتی شما به جای استفاده از آواهای مختلف از جملاتی كامل استفاده كنید , شنونده توجه و درك شما را بیشتر احساس می كند. راهكار 36 از كلماتی حاكی از همدلی استفاده كنید نا آگاهانه « اوهوم » و « آها» بر زبان نیاورید . برای نشان دادن درك خود از جملات كامل استفاده كنید . جملاتی مثل : « فهمیدم منظورت چیست .» یا از عباراتی احساسی مثل : « واقعاً جالب بود . »همدلی شما شنونده را مجذوب و ترغیب به ادامة صحبت خواهد كرد . البته این كار هم راهی دارد. شما برای استفاده از عباراتی مانند: همدلانه و متفكرانه باید آنها رااز قبل شنیده باشید! زودتر از موقع از كلمة « ما » استفاده كنید با چند دقیقه گوش كردن به حرف های دو نفر , به راحتی می توانید اطلاعات زیادی , دربارة روابط آن دو كسب كنید. می توانید حدس بزنید كه دوستان قدیمی هستند یا تازه با هم آشنا شده اند . یا این كه زن و شوهر یا از هم بیگانه اند. چه طور ؟روند مكالمه بر حسب نزدیكی ارتباط , كاملاً مشخص می شود . به این قسمت توجه كنید :نوع اول : حرف های كلیشه ای . وقتی دو غریبه با هم حرف می زنند حرف های كلیشه ای ردو بدل می كنند . مثلاً وقتی دربارة هوا صحبت می كنند یكی به دیگری می گوید : « امروز چه هوای آقتابی دلنشینی داریم . » نوع دوم : واقعیات . افرادی كه یكدیگر ار می شناسند ولی به تازگی با هم آشنا شده اند, معمولاً دربارة واقعیات صحبت می كنند:« می دانی جو, امسال تعداد روزهای آفتابی دو برابر سال گذشته است . » نوع سوم : احساسات و سؤالات خصوصی . وقتی رابطة دوستی بین دو نفر ایجاد می شود , آنها معمولاً احساسات خود را مطرح می كنند, حتی دربارة مسائل یكنواختی مثل هوا: « خدای من , جرج , چه قدر این روزهای آفتابی را دوست دارم . » نوع چهارم : جملات توآم با « ما » . این نوع معمولاً مختص دوستان نزدیك یا دلدادگان است . در این سطح حرف های غنی تر از واقعیات و نزدیك تر از احساسات مبادله می شود: جملات توآم با ما . دوستان نزدیكی كه در این سطح دربارة هوا حرف می زنند می گویند :« اگر این هوا همین طور باشد تابستان خوبی خواهیم داشت » و دلدادگان می گویند :« اگر هوا به همین نحو ادامه پیدا كند , مسافرتی عالی در پیش خواهیم داشت . » روشی كه به آن اشاره می كنیم از همین نوع سرچشمه می گیرد . كافی است از كلمة «ما » زودتر از موقع استفاده كنید . شما می توانید با استفاده از این كلمه كاری كنید , كه مشتری , دوست آینده, یا حتی یك غریبه احساس كند از قدیم با شما آشنا بوده است . از آن استفاده كنید تا كسی كه دوستش دارید با شما احساس یگانگی و تفاهم كند . در مكالمات عادی , نوع اول ودوم را حذف كنید  و مستقیماً به سراغ نوع سوم و چهارم بروید . راهكار 37استفاده از كلمة « ما » زودتر از موقع كاری كنید تا كسی كه چند دقیقه ای بیشتر نیست با او آشنا شده اید: با شما احساس راحتی كند . پیشینه ها ذهنی او را با حذف نوع اول و دوم و استفاده از نوع سوم و چهارم تغییر دهید. با استفاده از كلمات جادویی ما, برای ما و مال ما , احساس دوستی و نزدیكی برقرار كنید . خاطرات فوری دوستان , عشاق , شركاو همكاران صمیمی چه وجه مشتركی با هم دارند؟خاطرات . به این روش توجه كنید . با استفاده از آن می توانید كاری كنید , كسی كه به تازگی با او آشنا شده اید احساس كند سال هاست شما را می شناسد . با هر كسی كه دوست دارید, جزئی از زندگی شخصی یا حرفه ای آیندة شما را تشكیل دهد, به دنبال دقایق خاص باشید . بعد از آنها استفاده كنید .راهكار 38خاطرات فوری وقتی با دوست جدیدی ملاقات می كنید كه مایل اید با او ارتباط نزدیك تری داشته باشید , به دنبال دقایق خاصی باشید كه در اولین ملاقات با هم داشته اید, با چند جمله آن دقایق توآم با لبخند و احساسات گرم را تداعی كنید. حالا شما هم مثل دو دوست قدیمی با هم خاطراتی دارید , خاطراتی فوری .  فصل 7دوستی هایی واقعی و پایدار ایجاد كنیمدوستان واقعی كسانی هستند كه زندگی شان با سرگذشت و خاطراتی مشترك سپری شده باشد . كسانی كه از یكدیگر چیزی دریافت كرده باشند . این می تواند هر چیزی باشد . شاید این چیز , دانشی جدید باشد . آنه نین در یكی از نوشته های خود چنین می گوید : « هر دوست , مظهری از خلق دنیایی جدید در وجود ماست , دنیایی كه تا قبل از دوستی با او وجود نداشت , و تنها با این پیوند است كه دنیای جدید دورن ما زاده می شود. » یا شاید هم خودشناسی باشد “ همان طور كه در این جمله آمده :« دوست قدیمی , بهترین آینه انسان است . » (جرج هربرت )شاید هم كمكی برای رشد انسان . همان طور كه هنری فورد گفته است :« بهترین دوست من كسی ایت كه بهترین ها را در من بیدارمی كند .» شاید آن چیزی كه روزهای شما رادلنشین تر می كند . جان لوبوك می گوید:« دوست مانند یك روز آفتابی است كه روشنایی خود را همه جا پخش می كند»علت دوستی شما هر چه باشد , حتماً چیز با ارزشی به او بخشیده  و در برابر نیز چنین چیزی رادریافت كرده اید . بریا داشتن یك دوست خوب , شما هم باید دوست خوبی باشید .استعدادهای خود را پرورش دهید اگر قرار بود واقعیاتی را دربارة دوستی روی یك لوح حك كنید , اولین فرمان این بود:« برای این كه چیزی را از یك دوست دریافت كنید باید چیزی برای دادن داشته باشید . » اگر می خواهید دوستانی پویا به سوی خود جذب كنید , باید به رشد خود ادامه دهید . كسالت و بی حوصلگی زمانی آغاز می شود كه افراد قابل پیش بینی می شوند. این موضوع در دوستی یك واقعیت است : شما منافعی را با یكدیگر مبادله می كنید , این منافع می توانند به سادگی دلنشینی روزهای تان باشند , یا گشودن دریچة دنیایی جدید به روی یكدیگر . راهكار 39استعدادهای خود را پرورش دهید برای جذب دوستان بیشتر و یا بر ای این كه دوست بهتری باشید, آگاهانه استعدادها و قرایج خود را در همة زمینه ها پرورش دهید , زمینه هایی مثل : دانش و معلومات عمومی , امور مالی , شهرت و اعتبار , ظاهر و مهم تر از همه ویژگی های شخصیتی . روش هایی برای نشان دادن محبت و علاقه به یك دوست بعضی اوقات گفتن این كه « تو برای من بسیار با ارزشی » به یك دوست , دشوارتر از گفتن « دوستت دارم » به كسی است كه او را واقعا دوست دارید . در این جا به چند روش كه با استفاده از آنها می توانید به دوست تان نشان دهید كه چه قدر وجود او برای شما ارزشمند است , اشاره می كنیم . راهكار 40اورا غافلگیر كنید دوست خود را با یك برنامة جالب غافلگیر كنید تا به این وسیله احساس خود را به او نشان دهید . مثلاً می توانید بلیطیك مسابقة ورزشی یا كنسرت مورد علاقة او را برایش تهیه كنید . یا می توانید روزی را به همراه او به انجام فعالیت های مورد علاقه اش بپردازید . دوست شما بدون شك تحت تأثیر این توجه و محبت شما قرار خواهد گرفت و از این كه این برنامه , تنها خاص او بوده , بسیار هیجان زده خواهد شد . راهكار 41هدایایی كوچك برای یك دوستبه دوستان و همكاران تان و كسانی كه به ادامة دوستی با آنها علاقه دارید , هدایایی كوچك بدهید تا به آنها نشان دهید برای تان اهمیت دارند. هدایایی كوچك از سفر به كشورهای مختلف می تواند نشان دهندة این باشد كه شما به فكر آنها بوده اید و این بسیار بهتر از كارت پستالی است كه در واقع فرستادن آن یعنی:« ها ها , نگاه كن ببین من كجا هستم و تو نیستی .» از دوستان خود حمایت كنیدمارتین لوتركینگ همین كار را انجام داد . جان ارك هم به همین طریق عمل كرد . جولیوس سزار هم همین طور . همة ما میتوانیم با پیش قدم شدندر كارهای كوچكی كه معتقدیم باید در حق دوستان و افراد مورد علاقة خود « و همة مردم كشورمان » انجام دهیم . یك قهرمان باشیم . راهكار 42از دوستان خود حمایت كنید وقتی از صمیم قلب به صحت كاری اعتقاد دارید , بخصوص اگر اینكار در مورد مردم « اعم از اقلیت یا اكثریت » باشد , برای انجام آن پیش قدم شوید . خواه این كار اقدام مهمی دربارة روابط نژادی باشد و خواه كار ساده و پیش پا افتاده ای در یك مدرسه یا دانشگاه . همیشه اولین نفری باشید كه به حمایت از دوستان نان بر می خیزید . بدون شك علاقه و احترام آنها نسبت به شما به خاطر این كار افزون تر خواهد گشت . ولی بیش از همه , علاقة شما به خودتان بیشتر می شود و این اولین گام برای مورد علاقه و توجه واقع شدن است. با افراد جذاب هم صحبت شوید مطالعات نشان داده اند كه افراد جذاب وبرجسته , همیشه تنها می مانند , چون دیگران خود را در خور معاشرت با آنها نمی دانند. پس امتحان كنید . اگر دوست دارید با فردی جذاب و كامل دوستی كنید , تمایل خود را به او نشان دهید . بیش از آنچه تصور می كنید احتمال موفقیت دارید . اگر هم موفق نشدید چیزی را از دست نداده اید , حدالق دیگر در برابر افراد عادی دست و پای خود را گم نمی كنید ! راهكار 43با افراد جذاب هم صحبت شوید حتماً این كار را انجام دهید! هرگز فكر نكنید كه شانس تان در هم صحبت شدن با جذاب ترین افراد ضعیف است . آنها را هدف خاص در دوستی خود قرار دهید . جرأت متفاوت بودن داشته باشید در قدیم در كلاس های درس به همه یاد می دادند كه چگونه ط مثل دیگران » عمل و « هماهنگ » رفتار كنند .ولی امروزه , همگان , مرد یا زنی كه شهامت متفاوت بودن را داراست , تقدیر و تحسین می كنند . كسی از برتری های خود آگاه است و آنها را در زندگی به كار میگیرد و شان می دهد , قادر است همه را مجذوب خود كند . راهكار 44جرأت متفاوت بودن داشته باشید برتری ها و تفاوت های خودرا دریابید و آنها راپرورش دهید . اگر تفاوتی با دیگران دارید, آن را نشان دهید!دوستانی از همه رنگ بیشتر افراد نمی دانند , كسی كه در جمعی از ملیت ها  ونژادهای مختلف قرار گرفته , چه قدر ممكن است احساس تنهایی كند . فرقی نمی كند كجا زندگی كنید , تجربة سیاه بودن , اسپانیایی بودن‌,آسیایی بودن و شنیدن جملاتی مثل « زبان اول تو زبان دوم من است » بسیار متفاوت است. خوشبختانه اگر با كسی دوست شوید كه در دنیای امروز لهجة نامأنوسی دارد ,هیچ كس اعتراضی نمی كند , بلكه همه شما را تحسین می كنند كه دست به كاری زده اید كه متأسفانه همه فقط حرف آن را می زنند . راهكار 45دوستانی از همه رنگ دوستی با افرادی از فرهنگ های مختلف درك و فهم را از دنیا گسترش می دهد. فرقی نمی كند كه پوست شما سیاه , سفید, قهوه ای یا زرد باشد . دوستانی از رنگ ها و فرهنگ های متفاوت انتخاب كنید . فصل 8 چه طور عشقی ماندگار ایجاد كنیم و درحفظ آن بكوشیم ما تنها به این دنیا قدم می گذاریم . در محدوه ای كه ذهن و بدن ما برای تنها بودن مشخص كرده , زندگی می كنیم وسرانجام به تنهایی از این وجود خاكی خارج می شویم . در این میان اگر دو موجود تنها بتوانند با هم پیوند و همدلی برقرار كنند, به شادی واقعی دست یافته اند . ولی عشق واقعی موهبتی نیست كه از ابتدای تولد برای ما مقدر شده باشد . عشق را هم مثل بسیاری از موهبت های دیگر باید به دست آورد و برای كسب و حفظ آن نیاز به روش هایی خاص داریم !همه جا به ظاره خود توجه كنیداولین نگاه از قدرتی حیرت انگیز برخوردارد است. مسیر این نگاه از چشمان شما به چشمان او تصویزی سوزان است و خاطرة آن می تواند برای همیشه زنده و شعله ور باقی بماند . یك سؤال بزرگ در این جا مطرح می شود : چرا افرادی كه به دنبال عشق هستند برای حاضر شدن در سرقرار این همه وقت را صرف جذاب تر كردن خود می كنند, ولی وقتی می خواهند سگ خود را به دامپزشكی ببرند این كار را نیم كنند؟ شما قبل از اولین قرار ملاقات , تأثیری را كه باید روی شكار خود بگذارید, گذاشته اید . این كه در اولین قرار ملاقات چه طور به نظر برسید مهم است. ولی اهمیت اولین نگاه مسلماً بیشتر خواهد بود . راهكار 46همه جا به ظاهر خود توجه كنید آقایان , این بدان معنا نیست كه برای روزنامه خریدن هم كت و شلوار بپوشید. خانم ها, شما هم نیازی نیست بر ای بیرون برن سگ خود از خانه قشر ضخیمی از ریمل روی مژه های خود بمالید , بلكه منظور این است كه هر وقت سر قرار ملاقات با فرد مورد نظر خود حاضر می شوید , در آراستگی لباس و ظاهر خود سعی بسیار كنید . به دنبال كسی بگردید كه شبیه شما باشد منظور من به هیچ وجه این نیست كه در مهمانی هاخط كشی با خود برداری و مثلاً نرمة گوش , انگشت و فاصلة میان چشمان فرد مورد نظر خود را اندازه بگیرید . ولی اجازه بدهید موقتاً جملاتی را كه می خواستم دربارة دوستی , عشق و تفاوت به شما بگویم كنار بگذارم و مسئله ای را كه از نظر علمی به اثبات رسیده مطرح كنم : اگر با كسی كه شبیه شماست طرح دوستی بریزید, احتمال این كه عاشق شما شود چهار برابر افزایش می یابد . راهكار 47به دنبال كسی بگردید كه شبیه شما باشد اگر جداً می خواهید كسی عاشق شما شود , به دنبال كسی باشید كه شبیه شماست . از جای خود بلند شویدحالا به جنبة عملی مسئله می پردازیم . چه طور می خواهید عشق رادر رگ های كسی جاری كنید كه هیچ شباهتی به شما ندارد؟ خب , ممكن است مضحك به نظر برسد ولی باید بگویم كه : « باید با او قرار ملاقات بگذارید» قبل از خواندن ادامة مطلب , فهرستی از پنج كار یا فعالیت بیرون از خانه را كه واقعاً از انجام آنها لذت می برید, تهیه كنید . منظور از بیرون از خانه , خارج از خانة خودتان است ,ولی می تواند در محیط سرپوشیدة دیگری مثل سالن اسكواش یا سخنرانی باشد . حالا خود را متعهد كنید كه هفته ای یكبار و به تنهای به جایی بروید كه  افراد همفكر و همسیلقة شما در آن جمع حضور داشته باشند . اگر واقعاً به دنبال یافتن عشق در مكان مناسبی هستید , هفته ای دوبار این كار را انجام دهید . راهكار 48هفته ای یكبار به تعهدتان عمل كنید برای این كه بتوانید فرد مناسبی را پیدا كنید هفته ای یكبار به جلسات یا مسابقات مورد علاقة خود بروید . و این فقط در صورتی است كه در این باره تردید داشته باشید . اگر واقعاً در یافتن عشق جدی هستید , هفته ای دو بار به این گونه جلسات بروید .    راهكار 49 جلب نظر مبتكرانهعشق را به حال خود رها نكنید . اگر می دانید كه شخص مورد نظرتان كیست , پیشاپیش با جمع آوری اطلاعاتی دربارة مسائل مورد علاقة او , خود را در موقعیت برتر قرار دهید . راهكار 50 در اولین ملاقات خود دلهره و هیجان ایجاد كنید وقتی می خواهید برای اولین بار با فرد مورد نظر خود قرار ملاقات بگذارید , سعی كنید بفهمید چه چیزهایی او را هیجان زده می كند. بعد برنامه ای بریزید كه احساسات او را تحریك كنید. این كار مهارت زیادی نمی خواهد , تنها كمی هیجان می تواند بسیار محرك , واقع شود. می توانید برنامه ریزی كنید كه به اسب سواری یا موج سواری بروید . اگر این نوع فعالیت های بدنی باعث خستگی شما می شود می توانید فیلیم مهیج یال ترسناك یا به یك كنسرت مشهور بروید . البته بعد از آن می توانید برای شام خوردن بیرون بروید و دربارة تجربة هیجان انیگزی كه با هم داشتید گفت و گو كنید . سعی كنید اولین قرار ملاقات تان تجربه ای پر شور باشد و مطمئن باشید كه فر مرد نظرتان نیز در برابر , احساساتی پر هیجان و آتشین را به شما منتقل خواهد كرد!كمی اغراق می تواند بسیار محرك باشد آقایان محترم , فكر نكنید كه كمی اغراق در تعریف از فرد مورد نظرتان یا استفاده از حملات رمانتیكم و شاعرانه فقط به نفع طرف مقابل است . زنان معمولاً نمی توانند در برابر مردانی كه در چنین هنری مهارت دارند , مقاومت كنند. فكر می كنید چرا مردان ایتالیایی مشهورند؟ ساده است . چون می دانند چگونه اززن مورد نظر خود تعریف كنند . آنها می دانند كه استفاده از كمی شعر و ادبیات در جملات شان چه تأثیر عمیقی بر جای می گذارد . راهكار 51 كمی اغراق , می تواند بسیار محرك باشد فیلمهای ایتالیایی تماشا كنید. رمان های زنانه بخوانید . شعرهای انگلیسی را مطالعه كنید ... « چه طور میتوانم عشقم را به تو ثابت كنم؟ بگذار راه های آن را برایت بشمارم ...»« عشق من مثل یك گل سرخ , قرمز و آتشین است ...» حالا می دانید چه باید بكنید . اگر می خواهید از زیبایی دوست خود تعریف كنید یا به همسر خود كه 50 سال است با او زندگی مشرتك دارید بگویی دوستش دارید, از كلماتی استفاده كنید كه در شعرها و ترانه ها به كار می روند . احساسات خود را غزل گونه ابراز كنید . اگر نتیجة آن حتی مضحك هم به نظر رسد مهم نیست , او قدر تلاش شما را میداند . آتش عشق را گرم نگاه دارید عشق جاده ای دو طرف است و اگر محبت شما نسبت به فرد مورد علاقه تان كم رنگ شود , به سختی می توانید او را در كنار خود نگاه دارید . در این جا به گردی اشاره می كنیم كه با استفاده از آن می توانید عشق و علاقة خود را به فرد مورد نظرتان حفظ كنید , چون او هم مطابق میل شما رفتار خواهد كرد . به او بگویید چه چیزهایی را دوست دارید, بعد با تحسین و قدردانی , او را تشویق كنید كه همان طور باشد كه شما می خواهید , و باز هم تحسین و قدردانی را فراموش نكنید . مثلاً به او بگویید:« خطی كه موقع خندیدن بر بینی ات نقش می بندد دوست دارم . » یا بگویید:« چه باور كنی و چه نكنی , یكی از چیزهایی كه در مورد تو دوست دارم هنگامی است كه پیشنهاد می كندی ظرف ها را بشویی . »بگویید:« من نیروی تو را در برابر مشكلات تحسین می كنم . » راهكار 52 آتش عشق را گرم نگاه دارید برای این كه عاشق بمانید و در نتیجه فرد مورد نظرتان هم عاشق شما باقی بماند,: او را به آنچه در وجودش دوست دارید و می پسندید ترغیب كنید . به چیزهای كوچك یا بی اهمیتی كه دربارة او دوست دارید فكر كنید . بعد در لحظاتی دور از انتظار , دربارة آنها با او صحبت كنید. او نمی تواند فكر شما را بخواند . تنها گفتن « دوستت دارم » كافی نیست , باید علت آن را هم به او بگویید . تیر عشق خود را با نكاتی از این كتاب یاد گرفتید آغشته كنید . ولی در حالی كه شكار خود را هدف گرفته اید , ذوق هنری , خلاقیت و جادوی عشق را هم فراموش نكنید . با مطالعه و تمرین شگردهای این كتاب كاری كنید كه فر مورد نظرتان عاشق شما شود . ولی وقتی زمان آن فرا رسید, خود را وقف آن كنید . به ندای قلب تان گوش بسپارید و به آن عمل كنید . 

0 نظر
Security Code
خدمات کلینیک
نیاوران، بین یاسر و مژده ، نبش معظمی ، پلاک ۳۲۹ ، طبقه ۵ شرقی ، واحد ۲۷ همه روز ۸ الی ۱۸ تلفن : 22397913
ونک، خیابان گاندی شمالی، خیابان برادران شریفی، ساختمان مهر، پلاک 34، واحد 3 همه روزه بجز شنبه ها صبح و عصر تلفن : 88205805