رهايي از عادتهاي بد(2)

رهايي از عادتهاي بد(2)
ارسال شده در : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 10:47:40

شما می توانید با غیرممکن ساختن انجام عادت، آن را ضعیف کنید. برای مثال کسانی که انگشت توی بینی شان می کنند، از بندهای انگشتانشان صدا در می آورند یا با انگشتانشان بر روی اشیاء ضرب می گیرند، درخواهند یافت که پوشیدن دستکش، عادت را به طور کامل متوقف می کند. اگر نمودار نظارت بر عادت نشان دهد که عادت غالباً در مکان مخصوصی مثلاً جلوی تلویزیون انجام می شود، شما می توانید یک جفت دستکش کنار تلویزیون بگذارید و به کودکانتان بیاموزید زمانی که به تلویزیون نگاه می کنند، آنها را بپوشند. کسانی که مدام پاهایشان را تکان می دهند، یا با پایشان روی زمین ضرب می گیرند در خواهند یافت که اگر وزنه ای را به پاهایشان ببندند، این کار کمتر ارضاء کننده خواهد بود. این تدابیر تنها زمانی مؤثرند که شما احتمال وقوع عادت را بدانید. پاسخ جایگزین یک پاسخ جایگزین چیزی است که کودکان می توانند به جای عادتهایشان انجام دهند. نمودار نظارت بر عادت، آنچه را که باعث تحریک کودکانتان می شود و نیز زمان احتمالی انجام آن را به شما نشان می دهد. این اطلاعات می تواند به شما در جایگزین کردن کارهای دیگر به جای عادت کمک کند. برای مثال اگر شما دریابید که کودکانتان در یک وضعیت جدید از انگشتانشان صدا در می آورند، یا زمانی که تکالیف مشکل مدرسه را انجام می دهند، انگشت توی بینی شان می کنند یا زمانی که با یک سرزنش روبه رو می شوند، لپهایشان را می جوند، درخواهید یافت که محرک، تنش است. اگر توجه کنیدکه عادت اغلب در حین تماشای تلویزیون یا سوار شدن در ماشین یا ایستادن در صف انجام می پذیرد، احتمالاً محرک، خستگی است. در این وضعیت برنامه ای را برای کودکانتان طرح ریزی کنید که شامل فعالیتی باشد که آنها را از لحاظ بدنی و فکری مشغول نگاه دارد. پاسخهای جایگزین ویژه ی ذیل به شما ایده هایی برای خلق پاسخهای جایگزین خودتان، جهت مقابله با عادت ارائه ی دهد: انگشت توی بینی کردن روی دستها بنشینید یا دستها را در جیبها بگذارید. صدا درآوردن از بند انگشتان انگشتان را به آرامی بکشید؛ مشت کنید و سپس رها کنید. این عمل در زمان میل به عادت یا پس از انجام هر عادت سه بار انجام دهید. تکان دان پا کف پا را بر زمین فشار دهید، تا پنج بشمارید، سپس رها کنید. این عمل را سه بار تکرار کنید.

0 نظر
Security Code
خدمات کلینیک
نیاوران، بین یاسر و مژده ، نبش معظمی ، پلاک ۳۲۹ ، طبقه ۵ شرقی ، واحد ۲۷ همه روز ۸ الی ۱۸ تلفن : 22397913
ونک، خیابان گاندی شمالی، خیابان برادران شریفی، ساختمان مهر، پلاک 34، واحد 3 همه روزه بجز شنبه ها صبح و عصر تلفن : 88205805